Využívanie súborov cookies

Čo je cookie?

Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo webovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) v jeho počítači (alebo v inom zariadení s prístupom na internet, napr. smartfón alebo tablet). Tento súbor zabezpečuje návštevníkovi našej webstránky možnosť opätovne jednoducho a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa vráti na webstránky, na ktorých už niekedy bol. Informácie z cookie sú prístupné len webstránke (resp. webovému serveru) spoločnosti, ktorá ich vytvorila, žiadnej inej nie. Cookie je len „pasívny“ súbor, neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet, a pod.).

Aký je obsah cookies?

Na našich webových stránkach sa môžete stretnúť s dočasnými a s trvalými súbormi cookies. Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa len vtedy, keď si prezerá webovú stránku. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi spoločnosťou a používateľovým počítačom počas jednej jeho návštevy (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie, alebo počítač a tiež rôzne šifrované identifikátory, ktoré sa používajú pre bezpečné spojenie s webom spoločnosti). Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom. Využívajú sa napríklad na identifikáciu prihlásenia používateľa, tiež jazyka, ktorý používa, alebo na predvyplnenie formuláru. Slúžia aj pre poskytnutie relevantnejšieho obsahu a personalizovanej komunikácie spoločnosti s používateľom.

Aké sú výhody používania cookies?

Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera. Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené. Naša spoločnosť používa túto technológiu na svojich stránkach, aby mohla lepšie integrovať svoje služby, ktoré ponúka.

Ochrana súkromia

Tieto informácie slúžia na poskytnutie špecifických informácií týkajúcich sa toho, ako používame súbory cookies.

Na aké účely používame cookies?

Súbory cookies vo všeobecnosti používame na tieto účely:

  • Poskytovanie bankových produktov a služieb;
  • Vykonávanie bezpečnostných opatrení na prevenciu pred podvodmi;

Ako dlho uchovávame súbory?

Každý súbor cookies má nastavenú dobu resp. dĺžku funkčnosti podľa toho, na aký účel je daný súbor používaný.

Aké sú možnosti nastavenia a odstránenia cookies?

Na týchto webových stránkach sa môžete stretnúť s tzv. nevyhnutnými, štatistickými, nešpecifikovanými a s marketingovými súbormi cookies.
Každý používateľ je oprávnený nastaviť si používanie súborov cookies tam, kde je to možné. Súhlas na cookies sa udeľuje najmä na marketingové účely.

Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné cookies sú také, bez ktorých nie je možné prehliadať naše webové stránky a služby s nimi spojené štandardným spôsobom (teda v súlade s očakávaniami návštevníka). Tieto cookies sú nevyhnutné buď na technické uloženie, prístup výhradne na účely výkonu prenosu správy prostredníctvom siete alebo ide o cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám vedeli poskytnúť službu informačnej spoločnosti (napr. webstránka, aplikácia), o ktorú žiadate. Tieto cookies umožňujú napríklad prístup do zabezpečenej časti webových stránok (George) alebo umožňujú zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti. Používanie nevyhnutných cookies je možné bez vášho súhlasu. Nevyhnutné cookies preto nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.

Názov cookie: com.adobe.reactor.dataElementCookiesMigrated
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Používa sa v kontexte s funkciou cache na webstránke, zabezpečuje transfer medzi Adobe TM pri spustení Adobe.
Platnosť: trvalá

Názov cookie: __EX_11913fd17540b82ab99a2be92dbdbd011ae7a9d4__
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 3 roky

Názov cookie: test
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Identifikuje či návštevník stránky marketingové cookies v vo vyskakovacom okne. Tento súbor cookie je nevyhnutný na zabezpečenie súladu s GDPR na webových stránkach.
Platnosť: session

Názov cookie: environmentConfig
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: mookie_once
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: oo-chat-widget-is-timing-finshed
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: pageCheckpoint
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: refinData
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: hypoData
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: timestamp
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: trvalé

Názov cookie: tracking_disabled
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 50 rokov

Názov cookie: visited_slsp
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 deň

Názov cookie: webchatClientGuid
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: trvalé

Názov cookie: test_cookie
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Používa sa na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje cookies.
Platnosť: 1 deň

Názov cookie: TS#
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: session

Názov cookie: TC_PRIVACY
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: TC_PRIVACY_CENTER
Kategória: nevyhnutné
Platnosť: 1 rok

Analytické (marketingové) cookies

Analytické (marketingové) cookies nám pomahajú pripravovať pre vás vhodnú ponuku našich služieb.

Názov cookie: _fbp
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Používa Facebook na doručenie série inzerovaných produktov na ponuky tretích strán v reálnom čase.
Platnosť: 3 mesiace

Názov cookie: C
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Používa sa na kontrolu, či prehliadač používateľa podporuje cookies.
Platnosť: 29 dní

Názov cookie: fr
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Používa Facebook na doručenie série inzerovaných produktov na ponuky tretích strán v reálnom čase.
Platnosť: 3 mesiace

Názov cookie: _ga
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Registruje unikátne ID a to je použité na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webstránku.
Platnosť: 2 roky

Názov cookie: _gat
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Používa Google Analytics na úpravu miery požiadaviek.
Platnosť: 1 deň

Názov cookie: _gid
Kategória:analytické (marketingové)
Uložená informácia: Registruje unikátne ID a to je použité na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webstránku.
Platnosť: 2 roky

Názov cookie: Gdyn
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Používa sa v kontexte s vyskakujúcimi obsahovými inzerátmi na webstránke. Cookie určuje, ktoré inzeráty majú byť používateľovi zobrazené a zaisťuje, že ten istý inzerát sa nezobrazí viac ako je potrebné.
Platnosť: 1966 dní

Názov cookie: _hjSessionUser{site_id}
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď sa používateľ prvýkrát dostane na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na zachovanie ID používateľa Hotjar, jedinečného pre danú stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri nasledujúcich návštevách tej istej stránky bude priradené rovnakému ID používateľa.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: _hjSession{site_id}
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Súbor cookie, ktorý obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar.
Platnosť: 30 minút

Názov cookie: _hjClosedSurveyInvites
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď používateľ interaguje s modálom pozvánky na prieskum externých odkazov. Používa sa na zabezpečenie toho, aby sa rovnaká pozvánka neobjavila znova, ak už bola zobrazená.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: _hjDonePolls
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď používateľ dokončí prieskum pomocou miniaplikácie Prieskum na mieste. Používa sa na zabezpečenie toho, aby sa rovnaký prieskum neobjavil znova, ak už bol vyplnený.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: _hjMinimizedPolls
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď používateľ minimalizuje miniaplikáciu Prieskum na mieste. Používa sa na zabezpečenie toho, aby miniaplikácia zostala minimalizovaná, keď používateľ prechádza cez vašu stránku.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: _hjShownFeedbackMessage
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď používateľ minimalizuje alebo dokončí prichádzajúcu spätnú väzbu. To sa deje tak, že prichádzajúca spätná väzba sa načíta ako minimalizovaná okamžite, ak používateľ prejde na inú stránku, kde je nastavená na zobrazenie.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: _hjSessionTooLarge
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Spôsobí, že služba Hotjar prestane zhromažďovať údaje, ak sa relácia stane príliš veľkou. Toto sa určí automaticky signálom zo servera WebSocket, ak veľkosť relácie prekročí limit.
Platnosť: session

Názov cookie: _hjSessionRejected
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Ak je prítomný, tento súbor cookie bude nastavený na hodnotu „1“ počas trvania relácie používateľa, ak Hotjar odmietol pripojenie k nášmu WebSocket z dôvodu preťaženia servera. Tento súbor cookie sa používa iba vo veľmi zriedkavých situáciách, aby sa predišlo vážnym problémom s výkonom.
Platnosť: session

Názov cookie: _hjSessionResumed
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Súbor cookie, ktorý sa nastaví pri opätovnom pripojení relácie/záznamu k serverom Hotjar po prerušení pripojenia.
Platnosť: session

Názov cookie: _hjid
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Súbor cookie Hotjar, ktorý sa nastaví, keď sa zákazník prvýkrát dostane na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na zachovanie ID používateľa Hotjar, jedinečného pre danú stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri nasledujúcich návštevách tej istej stránky bude priradené rovnakému ID používateľa.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: _hjRecordingLastActivity
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Toto by sa malo nachádzať v úložisku relácie (na rozdiel od súborov cookie). Toto sa aktualizuje, keď sa spustí nahrávanie používateľa a keď sa údaje odošlú cez WebSocket (používateľ vykoná akciu, ktorú Hotjar zaznamená).
Platnosť: session

Názov cookie: _hjTLDTest
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Keď sa spustí skript Hotjar, snažíme sa určiť najvšeobecnejšiu cestu k súborom cookie, ktorú by sme mali použiť, namiesto názvu hostiteľa stránky. Deje sa tak, aby bolo možné zdieľať súbory cookie medzi subdoménami (ak je to možné). Aby sme to určili, pokúšame sa uložiť súbor cookie _hjTLDTest pre rôzne alternatívy podreťazcov adresy URL, kým nezlyhá. Po tejto kontrole sa súbor cookie odstráni.
Platnosť: session

Názov cookie: _hjUserAttributesHash
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Atribúty používateľa odoslané prostredníctvom rozhrania Hotjar Identify API sa ukladajú do vyrovnávacej pamäte počas trvania relácie, aby bolo možné zistiť, kedy sa atribút zmenil a je potrebné ho aktualizovať.
Platnosť: session

Názov cookie: _hjCachedUserAttributes
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Tento súbor cookie ukladá atribúty používateľa, ktoré sa odosielajú prostredníctvom rozhrania Hotjar Identify API vždy, keď používateľ nie je vo vzorke. Zhromaždené atribúty sa uložia na servery Hotjar iba vtedy, ak používateľ interaguje s nástrojom Hotjar Feedback, ale cookie sa použije bez ohľadu na to, či je prítomný nástroj Feedback.
Platnosť: session

Názov cookie: _hjLocalStorageTest
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Tento súbor cookie sa používa na kontrolu, či skript sledovania Hotjar môže používať lokálne úložisko. Ak je to možné, v tomto súbore cookie sa nastaví hodnota 1. Údaje uložené v_hjLocalStorageTest nemajú čas vypršania platnosti, ale vymažú sa takmer okamžite po vytvorení.
Platnosť: menej ako 100 ms

Názov cookie: _hjIncludedInPageviewSample
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Tento súbor cookie je nastavený tak, aby informoval Hotjar, či je daný používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky vašej lokality.
Platnosť: 30 minút

Názov cookie: _hjIncludedInSessionSample
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Tento súbor cookie je nastavený tak, aby informoval Hotjar, či je daný používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácie vašej stránky.
Platnosť: 30 minút

Názov cookie: _hjAbsoluteSessionInProgress
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Tento súbor cookie sa používa na zistenie prvej relácie zobrazenia stránky používateľa. Toto je príznak True/False nastavený súborom cookie.
Platnosť: 30 minút

Názov cookie: _hjFirstSeen
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Nastavuje sa na identifikáciu prvej relácie nového používateľa. Ukladá hodnotu true/false, čo naznačuje, či to bolo prvýkrát, čo Hotjar videl tohto používateľa. Používajú ho nahrávacie filtre na identifikáciu nových používateľských relácií.
Platnosť: session

Názov cookie: _hjViewportId
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Ukladá informácie o používateľskom výreze, ako je veľkosť a rozmery.
Platnosť: session

Názov cookie: _hjRecordingEnabled
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Pridá sa pri spustení nahrávania a načíta sa, keď sa inicializuje nahrávací modul, aby sa zistilo, či sa používateľ už nachádza v nahrávke v konkrétnej relácii.
Platnosť: session

Názov cookie: id
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Registruje unikátne ID, ktoré identifikuje vracajúce sa zariadenie používateľa. ID sa používa na cielenie inzerátov.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: IDE
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Používa Google DoubleClick na registráciu a reportovanie používateľských akcií na webstránke po prezretí alebo kliknutí na inzerentov inzerát s cieľom zmerať efektívnosť inzerátu a predstaviť používateľovi cielené reklamy.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: uid
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Registruje používateľovi unikátne ID, ktoré rozpoznáva používateľov prehliadať pri návšteve webstránok, ktorý používa rovnakú inzertnú sieť. Cieľom je optimalizovať zobrazovanie inzerátov na základe používateľskych pohybov a rôznych inzerentov na zobrazenie inzerátov používateľovi.
Platnosť: 2 mesiace

Názov cookie: UUID#[abcdef0123456789]{32}
Kategória: analytické (marketingové)
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: channel_flow_last
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Meria štatistiku posledného nepriameho zdroja návštevy.
Platnosť: 1 rok

Názov cookie: Seedstarter_visitor
Kategória: analytické (marketingové)
Uložená informácia: Meria návštevu používateľa stránky seedstarter.sk
Platnosť: 1 rok

Stránky tretích strán

Náš web môže obsahovať hypertextové odkazy (linky) na weby tretích strán. Tieto tretie strany majú vlastné podmienky ochrany súkromia, za ktoré nenesieme zodpovednosť. V prípade, že budete nasledovať odkazy na tieto tretie strany, odporúčame vám prečítať si ich podmienky ochrany súkromia.

Služby tretích strán

Pre skvalitnenie používateľského zážitku na našich stránkach využívame služby tretích strán, prostredníctvom ktorých zbierame anonymné dáta a ktoré zbierajú cookies tretích strán. Tieto dáta môžu byť ukladané na serveroch tretích strán. Tretie strany môžu mať prístup ku cookies reps. k ďalším informáciám, ktoré sú prostredníctvom cookies zbierané, avšak vždy len v rozsahu nášho zmluvného dojednania a pod našou kontrolou. V prípade, že si neprajete, aby sme vo vašom prípade tieto služby pre zber dát využívali, kliknite nižšie na tlačidlo „Odvolať súhlas s cookies“, alebo zodpovedajúcim spôsobom upravte nastavenie svojho prehliadača. Medzi tretie strany, ktorých služby využívame patrí:

Google
Google Analytics
Google Optimize
Viac o ochrane súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Adobe
Adobe Experience Cloud
Viac o ochrane súkromia: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

Threat Mark
Threat Mark
Viac o ochrane súkromia: https://www.threatmark.com/privacy-terms/

Google Analytics

Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. Social Financing pri využívaní Google Analytics nespracúva žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete dozvedieť tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia našich webových stránok je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google Inc. (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc.

Google Analytics na analýzu Vášho správania na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google Inc. využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Po kliknutí na uvedený odkaz sa nainštaluje a uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov zo strany Google Analytics pri návšteve webových stránok Social Financing. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk