Naspäť na domovskú stránku

Využívanie súborov cookies

Čo je cookie?

Cookie je malý textový súbor, ktorý je uložený vo webovom prehliadači používateľa (napr. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox) v jeho počítači (alebo v inom zariadení s prístupom na internet, napr. smartfón alebo tablet). Tento súbor zabezpečuje návštevníkovi našej webstránky možnosť opätovne jednoducho a rýchlo získať prispôsobený obsah vždy, keď sa vráti na webstránky, na ktorých už niekedy bol. Informácie z cookie sú prístupné len webstránke (resp. webovému serveru) spoločnosti, ktorá ich vytvorila, žiadnej inej nie. Cookie je len „pasívny“ súbor, neobsahuje žiadne ďalšie softvérové programy, ktoré by sa mohli spúšťať v zariadení používateľa s prístupom na internet (počítač, smartfón, tablet, a pod.).

Aký je obsah cookies?

Na našich webových stránkach sa môžete stretnúť s dočasnými a s trvalými súbormi cookies. Dočasné cookies sa využívajú v prehliadači používateľa len vtedy, keď si prezerá webovú stránku. Ide najmä o súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie a identifikáciu spojenia medzi spoločnosťou a používateľovým počítačom počas jednej jeho návštevy (napríklad informácia, či ide o mobilné zariadenie, alebo počítač a tiež rôzne šifrované identifikátory, ktoré sa používajú pre bezpečné spojenie s webom spoločnosti). Po odchode z webovej stránky sú súbory z počítača (alebo iného zariadenia) vymazané. Trvalé cookies zostávajú v počítači (alebo v inom zariadení) až do uplynutia ich platnosti, alebo vymazania používateľom. Využívajú sa napríklad na identifikáciu prihlásenia používateľa, tiež jazyka, ktorý používa, alebo na predvyplnenie formuláru. Slúžia aj pre poskytnutie relevantnejšieho obsahu a personalizovanej komunikácie spoločnosti s používateľom.

Aké sú výhody používania cookies?

Cookie je súbor, ktorý obsahuje informácie z používateľovho webového prehliadača a z konkrétneho webového servera. Ak webový prehliadač pristupuje znova na webový server, server môže jednoduchšie a rýchlejšie načítať tieto informácie a reagovať na údaje, ktoré sú v ňom uložené. Naša spoločnosť používa túto technológiu na svojich stránkach, aby mohla lepšie integrovať svoje služby, ktoré ponúka.

Ochrana súkromia

Tieto informácie slúžia na poskytnutie špecifických informácií týkajúcich sa toho, ako používame súbory cookies.

Na aké účely používame cookies?

Súbory cookies vo všeobecnosti používame na tieto účely:

Ako dlho uchovávame súbory?

Každý súbor cookies má nastavenú dobu resp. dĺžku funkčnosti podľa toho, na aký účel je daný súbor používaný.

Aké sú možnosti nastavenia a odstránenia cookies?

Na týchto webových stránkach sa môžete stretnúť s tzv. nevyhnutnými, štatistickými, nešpecifikovanými a s marketingovými súbormi cookies.
Každý používateľ je oprávnený nastaviť si používanie súborov cookies tam, kde je to možné. Súhlas na cookies sa udeľuje najmä na marketingové účely.

Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné cookies sú také, bez ktorých nie je možné prehliadať naše webové stránky a služby s nimi spojené štandardným spôsobom (teda v súlade s očakávaniami návštevníka). Tieto cookies sú nevyhnutné buď na technické uloženie, prístup výhradne na účely výkonu prenosu správy prostredníctvom siete alebo ide o cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby sme Vám vedeli poskytnúť službu informačnej spoločnosti (napr. webstránka, aplikácia), o ktorú žiadate. Tieto cookies umožňujú napríklad prístup do zabezpečenej časti webových stránok (George) alebo umožňujú zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti. Používanie nevyhnutných cookies je možné bez vášho súhlasu, resp. bez vyjadrenia vášho nesúhlasu. Nevyhnutné cookies preto nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.

Názov cookie: _cs_c
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Identifikuje či návštevník stránky akceptoval cookies vo vyskakovacom okne. Pri ďalšej návšteve stránky sa okno neobjaví.
Platnosť: 13 mesiacov
Názov cookie: com.adobe.reactor.dataElementCookiesMigrated
Kategória: nevyhnutné
Uložená informácia: Používa sa v kontexte s funkciou cache na webstránke, zabezpečuje transfer medzi Adobe
TM pri spustení Adobe.
Platnosť: trvalá

Neklasifikované cookies

Tieto cookies slúžia na anonymné získavanie informácií o návštevnosti tejto webovej stránky. Používanie neklasifikovaných cookies je možné bez vášho súhlasu. Neklasifikované cookies nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.

Názov cookie: __EX_11913fd17540b82ab99a2be92dbdbd011ae7a9d4__
Kategória: neklasifikované
Platnosť: 3 roky
Názov cookie: _cs_cvars
Kategória: neklasifikované
Platnosť: trvalé
Názov cookie: com.adobe.reactor.dataElements._ga cookie
Kategória: neklasifikované
Platnosť: trvalé
Názov cookie: ct.ls.#.#
Kategória: neklasifikované
Platnosť: trvalé
Názov cookie: ctm
Kategória: neklasifikov
ané Platnosť: trvalé
Názov cookie: environmentConfig
Kategória: neklasifikované
Platnosť: session
Názov cookie: kampan-sv1
Kategória: neklasifikované
Platnosť: session
Názov cookie: kampan-uver
Kategória: neklasifikované
Platnosť: session
Názov cookie: lastNonDirectReferrerHost
Kategória: neklasifikované
Platnosť: trvalé
Názov cookie: mookie_once
Kategória: neklasifikované
Platnosť: session
Názov cookie: oo-chat-widget-is-timing-finshed
Kategória: neklasifikované
Platnosť: session
Názov cookie: pageCheckpoint
Kategória: neklasifikované
Platnosť: 1 rok
Názov cookie: timestamp
Kategória: neklasifikované
Platnosť: trvalé
Názov cookie: tracking_disabled
Kategória: neklasifikované
Platnosť: 50 rokov
Názov cookie: visited_slsp
Kategória: neklasifikované
Platnosť: 1 deň
Názov cookie: webchatClientGuid
Kategória: neklasifikované
Platnosť: trvalé

Štatistické cookies

Štatistické cookies nám pomáhajú komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne. Neklasifikované cookies nie je možné aktivovať alebo deaktivovať.

Názov cookie: __CT_Data
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Počíta zobrazenia stránky a návštevy na webstránke.
Platnosť: 1 rok
Názov cookie: _cs_id
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Registruje správanie návštevníka na stránke, umožňuje vyplatenie referenčných poplatkov partnerom.
Platnosť: 13 mesiacov
Názov cookie: _cs_root-domain
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Registruje ako návštevník prišiel na stránku, umožňuje vyplatenie referenčných poplatkov partnerom.
Platnosť: session
Názov cookie: _cs_s
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Registruje frekvenciu návštev na stránke, koľko času návštevník na webstránke strávil. Cookie sa taktiež používa na určenie koľko a ktoré podstránky návštevník na webstránke navštívil - táto informácia môže byť použítá webstránkou na optimalizáciu domény a jej podstránok.
Platnosť: 1 deň
Názov cookie: _cs_same_site
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Registruje údaje o návštevníkoch a ich správaní na webstránke. Tieto údaje sú používané na interneé analýzy a na optimalizovanie webstránky.
Platnosť: Session
Názov cookie: _ga
Kategória: štatistické
Uložená informácia: Registruje unikátne ID a to je použité na generovanie štatistických údajov o tom, ako návštevník používa webstránku.
Platnosť: 2 roky

Stránky tretích strán

Náš web môže obsahovať hypertextové odkazy (linky) na weby tretích strán. Tieto tretie strany majú vlastné podmienky ochrany súkromia, za ktoré nenesieme zodpovednosť. V prípade, že budete nasledovať odkazy na tieto tretie strany, odporúčame vám prečítať si ich podmienky ochrany súkromia.

Služby tretích strán

Pre skvalitnenie používateľského zážitku na našich stránkach využívame služby tretích strán, prostredníctvom ktorých zbierame anonymné dáta a ktoré zbierajú cookies tretích strán. Tieto dáta môžu byť ukladané na serveroch tretích strán. Tretie strany môžu mať prístup ku cookies reps. k ďalším informáciám, ktoré sú prostredníctvom cookies zbierané, avšak vždy len v rozsahu nášho zmluvného dojednania a pod našou kontrolou. V prípade, že si neprajete, aby sme vo vašom prípade tieto služby pre zber dát využívali, kliknite nižšie na tlačidlo „Odvolať súhlas s cookies“, alebo zodpovedajúcim spôsobom upravte nastavenie svojho prehliadača. Medzi tretie strany, ktorých služby využívame patrí:

Google
Google Analytics
Google Optimize
Viac o ochrane súkromia: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Adobe
Adobe Experience Cloud
Viac o ochrane súkromia: http://www.adobe.com/privacy/analytics.html

Threat Mark
Threat Mark
Viac o ochrane súkromia: https://www.threatmark.com/privacy-terms/

Google Analytics

Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webstránok. Táto funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. Social Financing pri využívaní Google Analytics nespracúva žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics.

Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete dozvedieť tu: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sk

Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia našich webových stránok je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google Inc. (vychádzajúcich z histórie vyhľadávania a aktivít na našom webe) ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc.

Google Analytics na analýzu Vášho správania na našich webstránkach tiež využíva súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón). Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia. Google Inc. využíva informácie získané počas používania webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našej webovej stránky a používaním internetu. Tomuto spracúvaniu údajov službou Google Analytics je možné zabrániť vhodným nastavením internetového prehliadača, do ktorého nainštalujete zásuvný modul (add on) prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Po kliknutí na uvedený odkaz sa nainštaluje a uloží do Vášho internetového prehliadača súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu údajov zo strany Google Analytics pri návšteve webových stránok Social Financing. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc. pri používaní služby Google Analytics si môžete prečítať v Podmienkach ochrany súkromia, https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

Zmeniť nastavenia cookies