3. ROČNÍK FÉLIX BUSINESS AWARD
MÁ SVOJICH VÍŤAZOV!

Spoznajte ocenených v jednotlivých kategóriách

Pozrieť víťazov

VÍŤAZI A NOMINÁCIE 2023

Predstavujeme vám víťazné a nominované firmy 3. ročníka ceny FéliX, vybrané komplexným posudzovaním mnohých kritérií.
Víťazom gratulujeme.

Excelentný biznis príbeh

Víťaz kategórie

logo Resco
Resco Viac o firme

Výnimočný rodinný biznis

Víťaz kategórie

logo Lukamasiv
Lukamasiv Viac o firme

Biznis pre budúce generácie

Víťaz kategórie

logo RE-PLAST, s.r.o.
RE-PLAST, s.r.o. Viac o firme

Samospráva pre budúce generácie

Víťaz kategórie

logo Šaľa
Mesto Šaľa Viac o samospráve

Cena Slovenskej sporiteľne za Verejné dobro

Vyhlasovateľom FéliX Business Award sú Slovenská sporiteľňa a SME Index

Cenu FéliX môžu získať inšpiratívne biznisové a samosprávne aktivity, ktoré prispievajú k modernejšiemu a bohatšiemu Slovensku. Všetky nominácie sú hodnotené na základe transparentných kritérií v spolupráci s KPMG a ďalšími partnermi. Víťazov vyberá nezávislá porota, tvorená rešpektovanými osobnosťami spoločenského a podnikateľského života.

Kto môže byť ocenený?

FÉLIX BUSINESS AWARD VYHLASUJEME V KATEGÓRIÁCH

Excelentný biznis príbeh

Oceňujeme firmy – inšpiratívne vzory, ktoré:

 • majú silný a konkrétny príbeh podnikateľského úspechu – sú synonymom zdravého rastu, kreativity, bezúhonnosti, odvahy či správnej firemnej kultúry,
 • podnikajú inovatívne a progresívne – či už z hľadiska originality podnikateľského nápadu, alebo firemných a výrobných procesov,
 • myslia aj na spoločenskú zodpovednosť – sú pozorné k zamestnancom a realizujú aktivity zveľaďujúce život miestnej komunity, životné prostredie, v oblasti vzdelávania či dobrovoľníctva, prípadne šíria dobré meno Slovenska v zahraničí.

Na čo sa cena zameriava:

 • Príbeh podnikateľského úspechu
 • Modernosť a inovatívnosť podnikania
 • Pridanú hodnotu podnikania a spoločenskú zodpovednosť
Výnimočný rodinný biznis

Oceňujeme slovenské rodinné firmy, ktoré:

 • dosiahli biznisový úspech, postavený na inovatívnom prístupe k podnikaniu, dobrom vzťahu k zamestnancom a spoločenskej zodpovednosti,
 • majú finančne zdravý rast, dobre nastavené vzťahy s obchodnými partnermi, darí sa im rozširovať biznis a prípadne aj expandovať do zahraničia,
 • do riadenia sú zapojené aspoň dve generácie, odovzdanie nástupníctva v nich už buď prebehlo, alebo firmu riadia spoločne a zástupca nastupujúcej generácie zastáva niektorý z manažérskych postov.

Na čo sa cena zameriava:

 • Príbeh úspechu a zodpovedného podnikania
 • Finančné zdravie a výkonnosť podniku
 • Atmosféru rodinného podniku a zvládnutie generačnej výmeny
Biznis pre budúce generácie

Oceňujeme úspešné slovenské firmy, ktoré

 • podnikajú s inovatívnym produktom či službou s pozitívnym vplyvom na životné prostredie a udržateľnosť, alebo úspešne zrealizovali projekt zmeny podnikania (napr. výrobného procesu), ktorý významne a s dlhodobým efektom znížil negatívny vplyv na životné prostredie,
 • majú zdravý rast a zrealizované environmentálne opatrenia sú finančne efektívne,
 • príkladom zodpovedného podnikania napr. vo vzťahu k zamestnancom, obchodným partnerom či miestnej komunite.

Na čo sa cena zameriava:

 • Silný environmentálny príbeh
 • Finančná návratnosť a zdravé podnikanie
 • Zodpovedné podnikanie
Samospráva pre budúce generácie

Oceňujeme samosprávy, ich príspevkové a rozpočtové organizácie či obchodné spoločnosti, založené samosprávou, ktoré:

 • v posledných 5 rokoch fyzicky na území samosprávy zrealizovali v rámci rozpočtovej kapitoly „kapitálové výdavky“ projekt:
  • buď v oblasti udržateľnosti životného prostredia
  • alebo v oblasti inovácií, smart riešení a kvality života občanov (prípadne v oboch naraz),
  • pričom boli dodržané pravidlá finančného zdravia samosprávneho subjektu.

Na čo sa cena zameriava:

 • Udržateľnosť životného prostredia
 • Inovácie, smart riešenia a kvalita života
 • Finančné zdravie subjektu miestnej územnej samosprávy
Cena Slovenskej sporiteľne za verejné dobro

Udeľujeme ju za aktivity firiem, sociálnych podnikov a neziskových organizácií, zamerané na riešenie aktuálnych spoločenských problémov a potrieb miestnych komunít s preukázateľným verejnoprospešným dopadom.

Na čo sa cena zameriava:

 • Originalitu alebo inovatívnosť riešenia
 • Celkový prínos riešenia pre spoločnosť, komunitu alebo životné prostredie
 • Udržateľnosť, škálovateľnosť a replikovateľnosť riešenia

Porota

Nezávislá porota ceny FéliX je zložená z renomovaných osobností z rôznych sfér podnikateľského a spoločenského života na Slovensku. Porota rozhoduje samostatne a na základe transparentných kritérií.

Viktor Vincze

Viktor Vincze
TV Markíza

Michal Pastier

Michal Pastier
Darwin & the Machines

Martina Novotná

Martina Novotná
Akčné ženy

Ivana Molnárová

Ivana Molnárová
Alyra

Erika Matwij

Erika Matwij
Inštitút rodinného businessu

Xénia Makarová

Xénia Makarová
Nadácia Zastavme korupciu

Oto Kóňa

Oto Kóňa Komunita.online

Norbert Hovančák

Norbert Hovančák
Slovenská sporiteľňa

Gabriel Galgóci

Gabriel Galgóci
AmCham

Petra Dzurovčinová

Petra Dzurovčinová
Mesto Bratislava

Radovan Ďurana

Radovan Ďurana
INESS

Branislav Benčat

Branislav Benčat
SME-Index

Petra Csefalvayová

Petra Csefalvayová
Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN)

Milan Dubec

Milan Dubec
Reinoo

Ocenenie FéliX Business Award vyhlasuje

SLSP
SME Index

Odborný partner

KPMG

Partneri

Základné nominačné kritériá

Nominované subjekty musia pre ďalšie zaradenie do hodnotiaceho procesu spĺňať tieto podmienky:

Všeobecné:

Firmy a podnikatelia:

Samosprávy (a ich rozpočtové a príspevkové organizácie alebo obchodné spoločnosti):

Sociálne podniky a neziskové organizácie:

PREČÍTAJTE SI INŠPIRATÍVNE ČLÁNKY