Je tu 2. ročník ceny FéliX

Zoznamy nominovaných firiem zverejníme čoskoro

Cenu FéliX môžu získať inšpiratívne aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti našej krajiny. Transparentne a s nezávislou porotou tvorenou rešpektovanými osobnosťami.

Kto môže byť ocenený?

Malé a stredné firmy

Živnostníci

Samosprávy

Neziskové organizácie

Sociálne podniky

Malé a stredné firmy

Živnostníci

Samosprávy

Neziskové organizácie

Sociálne podniky

Nominovať firmu

Koho hľadáme?

Firmy, podnikateľov, samosprávy a projekty s „X faktorom“, ktoré inšpirujú:

 • úspešnosťou, efektívnosťou a serióznosťou,

 • modernosťou a inovatívnosťou,

 • spoločenskou zodpovednosťou, šírením dobrého mena Slovenska v zahraničí či podporou lokálnych komunít.

Aké ceny udeľujeme?

Hlavná cena FéliX „Úspešný podnikateľský príbeh“

Oceňujeme činnosť firiem a podnikateľov, ktorí sú vzorom pre ostatných, podnikajú úspešne, inovatívne aj zodpovedne a prispievajú tak k rozvoju, modernosti a šíreniu dobrého mena našej krajiny.

viac...

Rodinná firma roka

Oceňujeme úspešné rodinné podniky so zapojením aspoň dvoch generácií do riadenia. Všímame si najmä tie firmy, ktoré vynikajú v dosahovaní rovnováhy medzi efektívnosťou a udržateľnosťou podnikania, dobrými vzťahmi s obchodnými partnermi aj zamestnancami a spoločenskou zodpovednosťou.

viac...

Udržateľnosť v podnikaní

Oceňujeme úspešné firmy buď s inovatívnym produktom alebo službou, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie a udržateľnosť, alebo po implementácii takej zmeny vnútropodnikových procesov, ktoré významne prispeli k zníženiu negatívnych vplyvov firmy na životné prostredie a podporili jej udržateľnosť. Zameriavame sa pritom na inovatívne projekty s dlhodobým efektom, finančnou efektívnosťou a merateľnými výstupmi.

viac...

Udržateľnosť v samospráve

Oceňujeme obce, mestá, kraje či regionálne zoskupenia, ktoré v posledných 5 rokoch úspešne zrealizovali projekty v oblastiach ekológie alebo inovácie a kvality života (prípadne v oboch naraz), pričom bola zároveň dodržaná finančná efektívnosť projektu.

viac...

Cena Slovenskej sporiteľne za verejné dobro

Udeľujeme ju za aktivity firiem, sociálnych podnikov a neziskových organizácií, zamerané na riešenie aktuálnych spoločenských problémov a potrieb miestnych komunít s preukázateľným verejnoprospešným dopadom.

viac...

Ocenenie FéliX udeľuje

Slovenská sporiteľňa spolu so SME – Index

Porota

Nezávislá porota ceny FéliX je zložená z renomovaných osobností z rôznych sfér podnikateľského a spoločenského života na Slovensku. Porota rozhoduje samostatne a na základe transparentných kritérií.

Branislav Benčat

SME-Index

Radovan Ďurana

INESS

Petra Dzurovčinová

Mesto Bratislava

Gabriel Galgóci

AmCham

Norbert Hovančák

Slovenská sporiteľňa

Michal Kaliňák

ZMOS

Oto Kóňa

Xénia Makarová

Nadácia Zastavme korupciu

Erika Matwij

Inštitút rodinného businessu

Ivana Molnárová

Profesia.sk

Martina Novotná

Akčné ženy

Michal Pastier

Darwin & the Machines

Viktor Vincze

Anton Zajac

Eset

Základné nominačné kritériá

Víťaz každej kategórie musí spĺňať tieto všeobecné podmienky:

 • Existencia subjektu aspoň 3 roky – bez dlhov na daniach a odvodoch;

 • Registrácia subjektu na Slovensku (vlastníctvo môže byť aj zahraničné, prihliada sa ale na počet zamestnancov na Slovensku a či je vedenie spoločnosti na Slovensku);

 • Žiadne medializované informácie o:

  • politických či korupčných kauzách,
  • negatívnom pôsobení na životné prostredie vrátane obvinení alebo podozrení z „greenwashingu“ (klamlivé tvrdenia o príspevku spoločnosti k životnému prostrediu),
  • problematických vzťahoch so zamestnancami, odberateľmi, dodávateľmi alebo so samosprávami (napríklad existencia súdnych sporov v týchto oblastiach).
 • Ekonomické zdravie a prosperita meraná tromi rokmi po sebe ukončenými v zisku; minimálne tržby aspoň v jednom z predchádzajúcich troch rokov:

  • právnické osoby – obrat aspoň 300 000 €, max. 75 miliónov €,
  • podnikatelia-živnostníci – obrat aspoň 100 000 €,
 • Sociálne podniky a neziskové organizácie s kladným hospodárskym výsledkom aspoň v jednom z predchádzajúcich troch rokov.

 • Samosprávy s dlhom nižším než 50 % bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia