Ocenenie FéliX Business Award vyhlasujú

Ďakujeme za vaše nominácie do
4. ročníka

Víťazi 3. ročníka

Dôležité termíny

Marec
Nominačný proces
Apríl
Preverovanie nominácií
Júl
Zverejnenie shortlistov
August
Hlasovanie verejnosti
(v rámci hlavnej kategórie)
September
Rozhodovanie poroty
24. 10. 2024
Vyhlásenie víťazov
Stará Tržnica, Bratislava
vlož do kalendára

VÍŤAZI 3. ročníka ceny félix

Víťaz kategórie
Excelentný biznis príbeh

Resco

Mali to, čo potreboval Microsoft. Ich softvér používajú aj v britských puboch.

Čítať viac
Fotografia víťaza kategórie "Excelentný biznis príbeh": Resco
Logo víťaza kategórie "Excelentný biznis príbeh": Resco

Víťaz kategórie
Výnimočný rodinný biznis

Lukamasiv

Vybrala si ich Ikea, drevo režú roboty. Nábytkári z Kriváňa sa držia na špičke.

Čítať viac
Fotografia víťaza kategórie "Výnimočný rodinný biznis": Lukamasiv
Logo víťaza kategórie "Výnimočný rodinný biznis": Lukamasiv

Víťaz kategórie
Biznis pre budúce generácie

RE-PLAST, s.r.o.

Tony fólie vyrábali aj pre Matador a Ikeu, no prišli na to, že cenný je odpad.

Čítať viac
Fotografia víťaza kategórie "Biznis pre budúce generácie": RE-PLAST, s.r.o.
Logo víťaza kategórie "Biznis pre budúce generácie": RE-PLAST, s.r.o.

Víťaz kategórie
Samospráva pre budúce generácie

Mesto Šaľa

Mesto na Váhu stavilo na elektrodopravu a cyklocesty. Šetrí na energiách, pomáha aj geotermálny vrt.

Čítať viac
Fotografia víťaza kategórie "Samospráva pre budúce generácie": Mesto Šaľa
Logo víťaza kategórie "Samospráva pre budúce generácie": Mesto Šaľa

Víťaz kategórie
Cena Slovenskej sporiteľne za Verejné dobro

Návrat

Poslanie našli tam, kde časť spoločnosti zatvára oči.

Čítať viac
Fotografia víťaza kategórie "Cena Slovenskej sporiteľne za Verejné dobro": Návrat
Logo víťaza kategórie "Cena Slovenskej sporiteľne za Verejné dobro": Návrat

Súťažné kategórie

EXCELENTNÝ BIZNIS PRÍBEH

Firma roka, ktorej úspech a modernosť je inšpiráciou pre všetkých.

VÝNIMOČNÝ RODINNÝ BIZNIS

Rodinná firma, ktorá je vzorom nielen v biznise, ale aj pri zvládnutí generačnej výmeny.

BIZNIS PRE BUDÚCE GENERÁCIE

Úspešná firma, ktorej preukázateľne záleží na životnom prostredí a má udržateľnosť a inovácie v DNA.

SAMOSPRÁVA PRE BUDÚCE GENERÁCIE

Obec, mesto, kraj, ktoré zvyšujú kvalitu života občanov cez inovácie a spoluprácu s firmami a komunitami.

Porotcovia

Nezávislá porota ceny FéliX je zložená z renomovaných osobností z rôznych sfér podnikateľského a spoločenského života na Slovensku. Porota rozhoduje samostatne a na základe transparentných kritérií.

Ocenenie FéliX Bussiness Award vyhlasujú

Odborný partner

Logo spoločnosti KMPG

Partneri

Základné kritériá

Nominované subjekty musia pre ďalšie zaradenie do hodnotiaceho procesu spĺňať tieto podmienky:

Všeobecné

 • Existencia subjektu aspoň 3 roky.
 • Žiadne medializované informácie o:
  • politických či korupčných kauzách,
  • negatívnom pôsobení na životné prostredie vrátane obvinení / podozrení z „greenwashingu“ (klamlivé tvrdenia o príspevku spoločnosti k životnému prostrediu),
  • problematických vzťahoch so zamestnancami, odberateľmi či dodávateľmi alebo so samosprávami (napríklad existencia vážnych súdnych sporov v týchto oblastiach),
 • Bez dlhov na daniach a odvodoch.
 • Registrácia subjektu na Slovensku (vlastníctvo môže byť aj zahraničné, prihliada sa ale na počet zamestnancov na Slovensku a či je vedenie spoločnosti na Slovensku).

Firmy a podnikatelia

 • Ekonomické zdravie a prosperita meraná tromi rokmi po sebe ukončenými v zisku; minimálne tržby aspoň v jednom z predchádzajúcich troch rokov:
  • právnické osoby – obrat aspoň 300 000 €, max. 75 miliónov €,
  • podnikatelia-živnostníci – obrat aspoň 100 000 €.

Samosprávy (a ich rozpočtové a príspevkové organizácie alebo obchodné spoločnosti)

 • Miera zadĺženosti samosprávy pod 59 % a s transparentným riadením.
 • Nominované môžu byť aj projekty komunít a občianskych iniciatív, zrealizované v úzkej spolupráci so samosprávou.

Sociálne podniky a neziskové organizácie

 • Kladný hospodársky výsledok aspoň v jednom z predchádzajúcich troch rokov.