2. ročník ceny félix business award

Spoznajte ocenené slovenské firmy

Prezrieť víťazov

Vyhlasovateľom FéliX Business Award sú Slovenská sporiteľňa a SME Index

Cenu FéliX môžu získať inšpiratívne aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti našej krajiny. Víťazov sme vyhlásili transparentne a s nezávislou porotou tvorenou rešpektovanými osobnosťami počas galavečera 20. októbra 2022.

Víťazi a nominácie

Predstavujeme vám víťazné a nominované firmy 2. ročníka ceny FéliX,
vybrané komplexným posudzovaním mnohých kritérií.

Excelentný biznis príbeh

Víťaz kategórie

MTS, spol. s.r.o.
MTS, spol. s.r.o. Viac o firme

Výnimočný rodinný príbeh

Víťaz kategórie

MINIT SLOVAKIA spol s.r.o.
MINIT SLOVAKIA spol s.r.o. Viac o firme

Biznis pre budúce generácie

Víťaz kategórie

SEAK, s.r.o.
SEAK, s.r.o. Viac o firme

Nominovaní

Samospráva pre budúce generácie

Víťaz kategórie

Kežmarok
Kežmarok Viac o firme

Cena Slovenskej sporiteľne za Verejné dobro

Slávnostný večer odovzdávania ceny FéliX 2022Kto môže byť ocenený?

Koho hľadáme?

Firmy, podnikateľov, samosprávy a projekty s „X faktorom“, ktoré inšpirujú:

Vyhlasujeme FéliX Business Award v kategórii

Excelentný biznis príbeh

Oceňujeme činnosť firiem a podnikateľov, ktorí sú vzorom pre ostatných, podnikajú úspešne, inovatívne aj zodpovedne a prispievajú tak k rozvoju, modernosti a šíreniu dobrého mena našej krajiny.

Na čo sa cena zameriava:

Príbeh podnikateľského úspechu
Modernosť a inovatívnosť podnikania
Pridanú hodnotu podnikania a spoločenskú zodpovednosť

Výnimočný rodinný biznis

Oceňujeme úspešné rodinné podniky so zapojením aspoň dvoch generácií do riadenia. Všímame si najmä tie firmy, ktoré vynikajú v dosahovaní rovnováhy medzi efektívnosťou a udržateľnosťou podnikania, dobrými vzťahmi s obchodnými partnermi aj zamestnancami a spoločenskou zodpovednosťou.

Na čo sa cena zameriava:

Príbeh úspechu a zodpovedného podnikania
Finančné zdravie a výkonnosť podniku
Atmosféru rodinného podniku a zvládnutie generačnej výmeny

Biznis pre budúce generácie

Oceňujeme úspešné firmy buď s inovatívnym produktom alebo službou, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie a udržateľnosť, alebo po implementácii takej zmeny vnútropodnikových procesov, ktoré významne prispeli k zníženiu negatívnych vplyvov firmy na životné prostredie a podporili jej udržateľnosť. Zameriavame sa pritom na inovatívne projekty s dlhodobým efektom, finančnou efektívnosťou a merateľnými výstupmi.

Na čo sa cena zameriava:

Zmiernenie zmeny klímy a/alebo adaptáciu na zmenu klímy
Prevenciu a kontrolu znečisťovania
Prechod na obehové hospodárstvo (cirkulárnu ekonomiku)
Udržateľné využívanie a ochranu vodných zdrojov
Ochranu a obnovu biodiverzity a ekosystémov

Samospráva pre budúce generácie

Oceňujeme obce, mestá, kraje či regionálne zoskupenia, ktoré v posledných 5 rokoch úspešne zrealizovali projekty v oblastiach ekológie alebo inovácie a kvality života (prípadne v oboch naraz), pričom bola zároveň dodržaná finančná efektívnosť projektu.

Na čo sa cena zameriava:

Udržateľnosť životného prostredia
Inovatívnosť v samospráve
Finančné zdravie subjektu miestnej územnej samosprávy

Cena Slovenskej sporiteľne za verejné dobro

Udeľujeme ju za aktivity firiem, sociálnych podnikov a neziskových organizácií, zamerané na riešenie aktuálnych spoločenských problémov a potrieb miestnych komunít s preukázateľným verejnoprospešným dopadom.

Na čo sa cena zameriava:

Originalitu alebo inovatívnosť riešenia
Celkový prínos riešenia pre spoločnosť, komunitu alebo životné prostredie
Udržateľnosť, škálovateľnosť a replikovateľnosť riešenia

Porota

Nezávislá porota ceny FéliX je zložená z renomovaných osobností z rôznych sfér podnikateľského a spoločenského života na Slovensku. Porota rozhoduje samostatne a na základe transparentných kritérií.

Viktor Vincze

Viktor Vincze

Anton Zajac

Anton Zajac
Eset

Michal Pastier

Michal Pastier
Darwin & the Machines

Martina Novotná

Martina Novotná
Akčné ženy

Ivana Molnárová

Ivana Molnárová
Profesia.sk

Erika Matwij

Erika Matwij
Inštitút rodinného businessu

Xénia Makarová

Xénia Makarová
Nadácia Zastavme korupciu

Oto Kóňa

Oto Kóňa

Michal Kaliňák

Michal Kaliňák
ZMOS

Norbert Hovančák

Norbert Hovančák
Slovenská sporiteľňa

Gabriel Galgóci

Gabriel Galgóci
AmCham

Petra Dzurovčinová

Petra Dzurovčinová
Mesto Bratislava

Radovan Ďurana

Radovan Ďurana
INESS

Branislav Benčat

Branislav Benčat
SME-Index

Petra Csefalvayová

Petra Csefalvayová
Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN)

Ocenenie FéliX Business Award vyhlasuje

SLSP
SME Index

Partneri

Základné nominačné kritériá

Víťaz každej kategórie musí spĺňať tieto všeobecné podmienky:

PREČÍTAJTE SI INŠPIRATÍVNE ČLÁNKY