Ocenenie FéliX Business Award vyhlasujú

Nominácie do
4. ročníka
ceny Félix sú spustené!

Povedzte nám o nich

Koho hľadáme?

Excelentný biznis príbeh

Firmu roka, ktorej úspech a modernosť je inšpiráciou pre všetkých.

Nominovať

Výnimočný rodinný biznis

Rodinnú firmu, ktorá je vzorom nielen v biznise, ale aj pri zvládnutí generačnej výmeny.

Nominovať

Biznis pre budúce generácie

Úspešnú firmu, ktorej preukázateľne záleží na životnom prostredí a má udržateľnosť a inovácie v DNA.

Nominovať

Samospráva pre budúce generácie

Obec, mesto, kraj, ktoré zvyšujú kvalitu života občanov cez inovácie a spoluprácu s firmami a komunitami.

Nominovať

Porotcovia

Nezávislá porota ceny FéliX je zložená z renomovaných osobností z rôznych sfér podnikateľského a spoločenského života na Slovensku. Porota rozhoduje samostatne a na základe transparentných kritérií.

Ocenenie FéliX Bussiness Award vyhlasuje

Odborný partner

Logo spoločnosti KMPG

Partneri

Základné nominačné kritériá

Nominované subjekty musia pre ďalšie zaradenie do hodnotiaceho procesu spĺňať tieto podmienky:

Všeobecné:

Firmy a podnikatelia:

Samosprávy (a ich rozpočtové a príspevkové organizácie alebo obchodné spoločnosti):

Sociálne podniky a neziskové organizácie:

VÍŤAZI 3. ročníka ceny félix

Víťaz kategórie
Excelentný biznis príbeh

Resco

Mali to, čo potreboval Microsoft. Ich softvér používajú aj v britských puboch. Tretí riadok ak by bolo treba.

Čítať viac
Fotografia víťaza kategórie "Excelentný biznis príbeh": Resco
Logo víťaza kategórie "Excelentný biznis príbeh": Resco

Víťaz kategórie
Výnimočný rodinný biznis

Lukamasiv

Vybrala si ich Ikea, drevo režú roboty. Nábytkári z Kriváňa sa držia na špičke.

Čítať viac
Fotografia víťaza kategórie "Výnimočný rodinný biznis": Lukamasiv
Logo víťaza kategórie "Výnimočný rodinný biznis": Lukamasiv

Víťaz kategórie
Biznis pre budúce generácie

RE-PLAST, s.r.o.

Tony fólie vyrábali aj pre Matador a Ikeu, no prišli na to, že cenný je odpad.

Čítať viac
Fotografia víťaza kategórie "Biznis pre budúce generácie": RE-PLAST, s.r.o.
Logo víťaza kategórie "Biznis pre budúce generácie": RE-PLAST, s.r.o.

Víťaz kategórie
Samospráva pre budúce generácie

Mesto Šaľa

Mesto na Váhu stavilo na elektrodopravu a cyklocesty. Šetrí na energiách, pomáha aj geotermálny vrt.

Čítať viac
Fotografia víťaza kategórie "Samospráva pre budúce generácie": Mesto Šaľa
Logo víťaza kategórie "Samospráva pre budúce generácie": Mesto Šaľa

Víťaz kategórie
Cena Slovenskej sporiteľne za Verejné dobro

Návrat

Poslanie našli tam, kde časť spoločnosti zatvára oči.

Čítať viac
Fotografia víťaza kategórie "Cena Slovenskej sporiteľne za Verejné dobro": Návrat
Logo víťaza kategórie "Cena Slovenskej sporiteľne za Verejné dobro": Návrat